Vacature bestuurslid MiM

Stichting Mensen In de Minima (MiM) verleent administratieve hulp aan inwoners van Zoetermeer, die hier zelf niet uitkomen. Dat zijn soms eenvoudige zaken, maar er komen ook wel ingewikkelder kwesties aan de orde.

Wij tellen ongeveer twintig vrijwilligers, die hun werkzaamheden in spreekuren van minimaal twee uur doen op locaties in Meerzicht en Oosterheem.

Tot eind april telde het bestuur van de stichting drie bestuursleden, doch één ervan gaat binnenkort vertrekken, en heeft daarbij het bestuurslidmaatschap al beëindigd. Er resteren nu twee bestuursleden, een voorzitter annex secretaris en een penningmeester met andere aanverwante taken.

Binnen de kring van vrijwilligers is op dit ogenblik (nog) niemand bereid gevonden om de – statutair verplichte – derde bestuurspositie in te vullen, dus hebben we deze weg gekozen om kandidaten te vinden voor het opvullen van het bestuur. In eerste instantie gaat dan worden gekeken naar een invulling als secretaris, doch dat is niet op stel en sprong noodzakelijk. Wél wordt verwacht dat de kandidaat optreedt als coördinator tijdens enkele spreekuren.

De organisatie is redelijk los opgebouwd, en kent een duidelijke scheiding tussen de vrijwilligers die in Oosterheem opereren en diegenen die in Meerzicht opereren.

Graag komen wij in gesprek met kandidaten die zich voor onze stichting als bestuurslid willen inzetten, waarbij een eerste oriënterend gesprek met beide bestuursleden als ingang telt.

Interesse of meer weten? Mail ons op info@stichtingmim.nl.