Heffingen waterzuivering, onderhoud duinen, dijken en kades

Wat doen de waterschappen?

Een waterschap zorgt voor het water in een bepaald gebied. Als inwoner betaal je elk jaar waterschapsbelastingen:

  • Zuiveringsheffing voor zuiveren afvalwater uit toilet, gootsteen en douche (en uit de putjes in de straat)
  • Watersysteemheffing voor onderhoud aan duinen, dijken en kades.

Hoeveel je moet betalen hangt af van het aantal personen in je huis en of je een huurhuis of een koophuis hebt.

In Zoetermeer hebben de meeste inwoners te maken met het Hoogheemraadschap Rijnland, maar ook Hoogheemraadschap Delfland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn hier actief. U kunt hier door het invullen van uw postcode zien onder welk waterschap u valt: waterschappen.nl/mijn-waterschap Klik op Open de postcodezoeker.

    

Inning door RBG en BSGR

De waterschappen hebben de inning van heffingen uitbesteed. Hieronder ziet u welke organisatie voor welk waterschap de inning verzorgt. Aanslagen ontvangt u niet van het waterschap, maar van deze organisaties.

De Regionale Belasting Groep (RBG) verzorgt de inning van waterschapsbelastingen voor waterschap Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap Delfland.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de inning van waterschapsbelastingen voor waterschap Hoogheemraadschap Rijnland.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij kunnen u helpen bij het lezen en begrijpen de aanslag, inloggen op de sites of het aanvragen van een kwijtschelding watersysteemheffing ingezetene of betalingsregeling voor de zuiveringsheffing.

Kom naar ons gratis inloopspreekuur voor hulp met waterschapsbelastingen

Neem documenten en DigiD-info mee.