Heel veel zaken regelt u bij de gemeente

Wat doet de Gemeente?

De gemeente is de overheidsinstantie die veel zaken regelt op lokaal niveau. U kunt er bijvoorbeeld terecht voor het aanvragen van bijzondere bijstand, Zoetermeerpas en veel andere zaken.

Een compleet overzicht van alle diensten vindt u hier: zoetermeer.nl/dienstverlening

Op de site van de gemeente kunt u met DigiD ook inloggen op uw persoonlijke omgevingen:

MijnZoetermeer voor toegang of aanpassing van persoons en adres gegevens.

MijnBelastingen voor gemeentelijke belastingen

Inwonerportaal voor opvolgen informatieverzoeken gemeente

Bijzondere bijstand

U kunt bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen als u een laag inkomen heeft en (onverwacht) noodzakelijke bijzondere kosten moet maken die u niet kunt betalen. Soms kunt u (een deel van) de kosten die u maakt terug krijgen. Meer informatie van de gemeente vindt u hier: zoetermeer.nl/bijzonderebijstand

Kom naar ons gratis inloopspreekuur, dan helpen wij met uitleg en aanvraag.

Digitaal doorgeven inkomsten naast bijstandsuitkering

Ontvangt u of uw partner inkomsten naast uw bijstandsuitkering? Deze inkomsten geeft u digitaal door via het inwonerportaal van de gemeente Zoetermeer. Hiervoor gebruikt u uw DigiD. Uitleg over de werkwijze vindt u in deze informatiefilm van de Gemeente Zoetermeer: Bijstand en digitaal inkomsten doorgeven. Of kijk op de site van de gemeente: zoetermeer.nl/bijstand-verandering-doorgeven.

Kom naar ons gratis inloopspreekuur, dan helpen wij met uitleg en doorgeven van wijzigingen.

Waarmee kunnen wij u verder helpen?

Onze stichting geeft advies en ondersteuning aan Zoetermeerders met een minimuminkomen. U kunt bij ons terecht voor hulp bij:

  • Het vinden van de juiste weg om iets te regelen bij de gemeente
  • Het invullen van formulieren of het schrijven van een brief
  • Het lezen van berichten die u ontvangt van de gemeente
  • Inloggen met DigiD op de sites van de gemeente
  • Alle andere vragen over contact met de gemeente

Informatie van de gemeente zelf vindt u op zoetermeer.nl

Kom naar ons gratis inloopspreekuur voor hulp

Neem brieven, e-mails en DigiD-info mee.