AOW, kinderbijslag, PGB en meer

Wat doet de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB voert de sociale verzekeringen uit zoals de AOW, kinderbijslag of het PersoonsGebonden Budget (PGB). Kunt u een sociale verzekering krijgen? Dan helpen zij u daarbij. Zij zorgen dat u het bedrag krijgt waar u recht op heeft en geven u informatie.

Onder andere volgende regelingen vallen onder de SVB:

  • Basisinkomen voor de oude dag: AOW, AIO-aanvulling, overbruggingsuitkering (OBR)
  • Extra geld voor de opvoeding van kinderen: kinderbijslag
  • Persoonsgebonden Budget (PGB) voor extra zorg en ondersteuning
  • Uitkering voor nabestaande (ex-)partner: ANW

Waarmee kunnen wij u helpen?

Voor genoemde onderwerpen kunnen wij u helpen met uitleg, invullen van formulieren, aanvragen, inloggen op de site, brieven lezen of schrijven.

Meer informatie van SVB zelf vindt u op: svb.nl

Kom naar ons gratis inloopspreekuur voor hulp bij uitkeringen

Neem documenten en DigiD-info mee.