Gratis eten voor wie dat tijdelijk hard nodig heeft

Wat doet de Voedselbank?

Voedselbanken verstrekken gratis voedsel aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden.

Wat doet de voedselbank? Bekijk de uitleg van Steffie op de site van de Voedselbank:

In Zoetermeer zijn uitgiftepunten van de Voedselbank Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk. Er vindt een toets plaats om te bepalen of u gebruik kunt maken van de Voedselbank. Daarbij wordt gekeken hoeveel geld u per maand overhoudt voor voedsel en kleding.  U kunt zelf geen aanvraag doen bij de Voedselbank: dat moet via een hulporganisatie. Onze Stichting is zo’n organisatie.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij zijn een door de Voedselbank erkende hulporganisatie. Via ons kunt u een aanvraag doen bij de Voedselbank Zoetermeer.

Meer informatie van de Voedselbank zelf zelf vindt u op: voedselbankennederland.nl en voedselbankzoetermeer.nl

Kom naar ons gratis inloopspreekuur voor aanvraag Voedselbank

Wij bepalen samen met u of u aan de criteria voldoet en vullen samen de aanvraag in. Neem de onderstaande documenten en informatie mee.

Paspoort of identiteitsbewijs van uzelf, uw partner en kinderen (1e aanvraag)

Een overzicht en/of papieren of bank-app van uw inkomsten:

 • Nettoloon of uitkering van u zelf
 • Nettoloon of uitkering van uw partner (indien van toepassing)
 • (Voorlopige) teruggaaf Belastingdienst
 • Alimentatie
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget

Een overzicht en/of papieren of bank-app van uw lasten

 • Huur/ hypotheek
 • Energie + water
 • Gemeentelijke belastingen
 • Waterschapsbelasting
 • Totaal bedrag restschulden en de maandelijkse aflossing