Hulp bij aangifte Inkomstenbelasting 2023

Vanaf 1 maart is het weer mogelijk om aangifte Inkomstenbelasting 2023 te doen. Wij willen u hier weer graag bij helpen en geven hier aan wat daarvoor nodig is.

Benodigde zaken

  • Gebruikersnaam en wachtwoord DigiD of de DigiD app van en uw partner
  • In verband met een mogelijke SMS-controle is de aanwezigheid van uw partner wenselijk. In ieder geval moeten dan beide telefoons worden meegenomen.
  • Jaarspecificatie(s) van uw inkomen ter controle van de vooraf ingevulde gegevens van de belastingdienst

Maakt u veel kosten voor ziekte of invaliditeit? Bijvoorbeeld omdat u chronisch ziek bent, een beperking hebt, of wat ouder bent? In de lijst hieronder ziet u welke zorgkosten u mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voor de aftrek zorgkosten gelden wel enkele voorwaarden. Zo mag u bijvoorbeeld niet de kosten aftrekken waarvoor u een vergoeding kunt krijgen. En mag u uw kosten alleen aftrekken in het jaar dat u ze hebt betaald.

Zorgkosten alleen boven drempelbedrag aftrekbaar

Alleen dat deel van uw kosten dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag, is aftrekbaar. Als u uw zorgkosten invult in uw online aangifte, wordt het drempelbedrag voor u automatisch berekend en daarmee ook de aftrekbare zorgkosten.

Betaalt u geen of weinig inkomstenbelasting?

Doe dan ook online aangifte. Het kan dan zijn dat u een tegemoetkoming krijgt voor uw zorgkosten. Die tegemoetkoming wordt dan automatisch berekend.

Kom naar het gratis inloopspreekuur

Kom naar ons spreekuur en wij helpen  u met de aangifte. Neem de hiernaast genoemde zaken mee.

Aftrekbare zorgkosten 2023

Hieronder ziet u welke zorgkosten niet of wel aftrekbaar zijn in uw belastingaangifte.

Kosten voor bijdragen, eigen risico en premies

Uw kosten

Aftrekbaar?

Premie voor de ziektekosten of de zorgverzekering (zowel basis- als aanvullende premie)

Niet aftrekbaar

Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK of medicijnen

Niet aftrekbaar

Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet

Niet aftrekbaar

Eigen risico zorgverzekering

Niet aftrekbaar

Vrijwillig eigen risico

Niet aftrekbaar

Kosten voor geneeskundige hulp, behandelingen en medicijnen

Uw kosten 

Aftrekbaar?

Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling Aftrekbaar
Tandarts, fysiotherapie of specialist Aftrekbaar
Behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus zoals een optometrist of een tandprotheticus Onder voorwaarden aftrekbaar
Behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts Onder voorwaarden aftrekbaar
Geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar Niet aftrekbaar
Dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar Niet aftrekbaar
Ivf-behandeling onder de 43 jaar Onder voorwaarden aftrekbaar
Voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen), boven de eigen wettelijke bijdrage Aftrekbaar

Kosten voor hulpmiddelen

Uw kosten

Aftrekbaar?

Steunzolen Aftrekbaar
Rollator, looprek, loophulp met 3 of 4 poten, elleboogkruk, okselkruk of Niet aftrekbaar
Onderarmschaalkruk, gipssteun Niet aftrekbaar
Scootmobiel of rolstoel Niet aftrekbaar
Gehoorapparaat Onder voorwaarden aftrekbaar
Aanpassing auto, fiets, computer en dergelijke Aftrekbaar
Kosten voor gebruik van een hulpmiddel (elektriciteit, verzekering, onderhoudskosten, lease etc) Aftrekbaar
Prothesen en pacemakers Aftrekbaar
Reisvaccinaties Aftrekbaar

Kosten voor vervoer

Uw kosten

Aftrekbaar?

Vervoer (met parkeerkosten) naar arts, ziekenhuis of apotheek

Aftrekbaar

Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap

Aftrekbaar

Reiskosten voor ziekenbezoek

Aftrekbaar

Diverse kosten

Uw kosten

Aftrekbaar?

Dieet op voorschrift van arts of diëtist

Een dieetbevestiging van de arts of diëtiste is noodzakelijk.

Een vast bedrag Zie dieetlijst

Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit

Onder voorwaarden aftrekbaar

Extra kleding en beddengoed        

Een vast bedrag aftrekbaar

Drempelbedrag specifieke zorgkosten: U hebt niet heel 2023 een fiscale partner

Drempelinkomen

Drempel

€ 0 tot en met € 8.603

€ 149

€ 8.604 tot en met € 45.695

1,65% van het drempelinkomen

€ 45.696 en meer

€ 753 + 5,75% van het bedrag boven € 45.695

Drempelbedrag specifieke zorgkosten: U hebt het hele jaar een fiscale partner

Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Dan telt u de specifieke zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Voor de berekening van de drempel telt u ook uw drempelinkomen en dat van uw fiscale partner bij elkaar op. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

Drempelinkomen

Drempel

€ 0 tot en met € 17.206

€ 298

€ 17.207 tot en met € 45.695

1,65% van het drempelinkomen

€ 45.696 en meer

€ 753 + 5,75% van het bedrag boven € 45.695