Vraag energietoeslag 2023 alsnog aan

Eenmalige energietoeslag 2023

De gemeente Zoetermeer heeft begin 2023 alvast een energietoeslag van € 500,- uitgekeerd aan inwoners met een laag inkomen. De gemeente ging er namelijk vanuit dat we, net als in 2022, in 2023 een toeslag mochten uitkeren. De € 500,- is betaald aan inwoners die in 2022 ook recht hadden op de energietoeslag. Op 3 oktober 2023 is de wet Energietoeslag 2023 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dat betekent dat de gemeente Zoetermeer nog eenmaal € 800,- mag uitbetalen.

Wat is de energietoeslag?

Dit is een eenmalig bedrag van € 800,- netto per huishouden. Als u de kosten deelt met andere (mede) bewoners dan kan dit bedrag lager uitvallen. Van veel producten en diensten zijn de prijzen de afgelopen jaren flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen is er de energietoeslag.

In 2023 is ook een energieprijsplafond ingesteld. Dit is een maximumtarief voor de kosten van energie. Deze en andere energiemaatregelen, en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

U kunt bij de gemeente Zoetermeer alsnog de Energietoeslag aanvragen.

Hulp bij het indienen van de aanvraag?

Kom naar ons gratis Inloopspreekuur!

Neem uw informatie van DigiD, identiteitsbewijs (geen rijbewijs) en inkomensspecificaties mee.

Wie heeft er recht op de energietoeslag?

U heeft recht op de energietoeslag 2023 van de gemeente Zoetermeer als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Zoetermeer woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een inkomen hebt dat niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm

120% van de bijstandsnormen (in euro’s) per 1 juli 2023, netto per maand inclusief vakantiegeld:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.459,94 € 1.629,19
Samenwonend / gehuwd € 2.085,62 € 2.212,32

U heeft geen recht op de energietoeslag 2023 als u:

  • jonger bent dan 21 jaar
  • in een inrichting verblijft (als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de Participatiewet)
  • aanspraak kan maken op studiefinanciering
  • ingeschreven bent in de basisregistratie personen als ingezetene met alleen een briefadres

Wie krijgt de energietoeslag automatisch van de gemeente?

Als u begin 2023 de energietoeslag van € 500,- heeft ontvangen, dan zal de gemeente onderzoeken of u automatisch recht heeft op deze toeslag. Als dat het geval is zal de toeslag in december 2023 automatisch aan u worden uitbetaald.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de energietoeslag?

Als u in december 2023 de energietoeslag niet automatisch heeft ontvangen en u denkt dat u er wel recht op heeft, kunt u vanaf 8 januari 2024 een aanvraag indienen.

De aanvraagformulieren gaan open nadat wij de automatische uitkeringen hebben gedaan. Zo voorkomen we dat u een aanvraag indient terwijl u de energietoeslag al automatisch ontvangt.

Ik heb geen recht op de energietoeslag, maar wel hoge energiekosten. Wat nu?

Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand. Deze aanvraag kunt u bij ons online indienen via de pagina Bijzondere bijstand.