Gemeente Zoetermeer

Tijdelijke Ondersteuning in Noodzakelijke Kosten (TONK) is voor huishoudens die door een daling van hun inkomen door de corona-maatregelen hun noodzakelijke kosten (huur, hypotheek, Vve) niet meer kunnen betalen. Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens:

  • Die door de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen.
  • Die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen en waarvoor andere regelingen geen of niet genoeg hulp bieden.
  • Iedere gemeente bepaalt zelf wat de regels zijn voor TONK in de eigen gemeente.

Voor wie?
TONK is bijvoorbeeld voor:

  • Werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering.
  • Zelfstandigen die vanwege de corona-maatregelen minder of geen opdrachten/werk meer hebben
  • Mensen die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen.

De TONK kan dan mogelijk voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten.

Zie verder: www.zoetermeer.nl/tonk