Sociale Verzekeringsbank (SVB)

AIO

AIO staat voor Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen en is bedoeld om een gat op te vullen, dat ontstaan is doordat u zonder daaraan ‘schuldig nalatig’ te zijn geweest, een zo lage AOW krijgt, dat u beneden de bijstandsgrens komt. De AIO moet u apart aanvragen. Dat kan vanaf twee maanden voordat u de AOW ingaat. Doet u de aanvraag daarna, dan gaat de AIO pas in vanaf de aanvraagdatum.

Nadeel van deze regeling is, dat u wordt gezien als iemand in de bijstand. U hoeft dan wel niet meer te solliciteren, maar u moet wél iedere extra verdienste (krantenwijk bijvoorbeeld) opgeven, en die wordt dan van uw AIO-uitkering afgetrokken. Ook vakanties moet u opgeven. U mag ook niet te veel geld op uw rekening(en) hebben staan, net als in de bijstand.