Cursus omgaan met geld

De Gemeente Zoetermeer verzorgt regelmatig een cursus “Omgaan met geld”. U leert om uw inkomsten en uitgaven beter in de hand te houden. Deelname aan de cursus is gratis.

Door doelen de stellen en inkomsten en uitgaven in kaart brengen, krijgt u overzicht van inkomsten en uitgaven. U krijgt tips hoe om te gaan met aanbiedingen en verleidingen, advies voor sparen, lenen en verzekeren.

In juni starten weer nieuwe cursussen. Meer informatie en aanmelden kan via www.zoetermeer.nl/omgaanmetgeld of bel naar 14079.

Hulp nodig bij het aanmelden? Kom naar het gratis inloopspreekuur!

 

 

Energietoeslagen 2022 en 2023

Energietoeslag 2022

Als u vorig jaar de energietoeslag hebt ontvangen krijgt u eind maart nog eens extra geld. Het gaat om een bedrag van € 500 per huishouden en valt nog onder de energietoeslag van 2022. Het geld wordt automatisch op de rekening gestort. Als er meerdere huishoudens op een adres wonen krijgen zij een deel van de € 500

Energietoeslag 2023

Gemeenten krijgen dit jaar weer de mogelijkheid om energietoeslag uit te keren. Hiervoor wordt een wet gemaakt. De wet gaat waarschijnlijk in juni in. Dit betekent dat de toeslag in de tweede helft van 2023 wordt overgemaakt. De overheid wil proberen om € 800 aan energietoeslag uit te keren. Als er meer duidelijkheid komt over de groep Zoetermeerders die recht hebben op de nieuwe energietoeslag zet de gemeente dit op www.zoetermeer.nl/energietoeslag.

Inwonerportaal Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer gaat het komende jaar steeds meer zaken digitaliseren. Dit gaat vooral voor mensen met uitkering gelden. Nu is de jaaropgave per post gekomen, maar vanaf volgend jaar wordt hij alleen nog in het inwonerportaal geplaatst. Ook kunt u in het inwonerportaal meerdere belangrijke documenten terugvinden. Ook andere zaken met de gemeente gaan via het inwonerportaal. U ontvangt in het komende jaar daarover meer informatie per post.

Hoe werkt dit?

  • Ga naar https://inwonerportaal.zoetermeer.nl
  • Log in met uw DigiD
  • Als u voor het eerst inlogt moet u uw e-mailadres en telefoonnummer invoeren
  • Ga naar de knop “Jaaropgaven en uitkeringsspecificaties”
  • De jaaropgave kunt u downloaden door te kiezen voor de periode “gehele jaar”

Hulp nodig bij gebruik Inwonerportaal Zoetermeer?

Kom naar het gratis inloopspreekuur!