Dienst Toeslagen

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf een kindgebonden budget, als u daar recht op hebt.

Voorwaarden voor het aanvragen van kindgebonden budget

 • U hebt één of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
 • U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van de samenstelling van uw gezin. Maak een proefberekening om te zien of u kindgebonden budget kunt krijgen.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

U krijgt vanzelf bericht

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er recht op hebt. Krijgt u geen bericht en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u het zelf aanvragen via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouders

Bent u alleenstaande ouder? Dan krijgt u meer kindgebonden budget dan gezinnen met twee ouders. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Meer kindgebonden budget voor kinderen vanaf 12 jaar

Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin uw kind 12 of 16 jaar is geworden en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Aanvullende regels

In sommige situaties gelden er aanvullende regels. Kijk hiervoor op de site: www.belastingdienst/mijntoeslagen

 • Ik ben co-ouder
 • Ik heb een samengesteld gezin
 • Ik woon samen met mijn kind bij mijn ouders
 • Ik heb een stiefkind, pleegkind of adoptiekind
 • Kindgebonden budget als u in het buitenland woont
 • Kindgebonden budget als u in het buitenland werkt