Sociale Verzekeringsbank (SVB)

PGB

Voor mensen die zorg nodig hebben, en daarvoor niet terecht kunnen bij een zorginstelling, is er de mogelijkheid om een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. Daarvoor hebt u wel een aantal documenten nodig, die door het Zorgkantoor moeten worden beoordeeld. Dat moet gebeuren door mensen die de zorg regelen of verlenen. Pas als dat akkoord is bevonden door het Zorgkantoor, wordt de zorg vrijgegeven aan de SVB, die de uitbetaling en administratie van het PGB regelt.

Voor een PGB wordt dus vanuit twee organisaties gewerkt. Voor de SVB heeft u een zogenaamde zorgovereenkomst nodig, waarbij de gegevens van de budgethouder (degene die zorg krijgt) en die van de zorgverlener nodig zijn. Indien nodig, kan de SVB ook de “salarisadministratie” bijhouden. Dat betekent dat er op de uitkering aan de zorgverlener direct loonbelasting wordt ingehouden.

Bent u zelf niet in staat om één en ander te regelen, dan is het aan te raden een zogenaamde “gewaarborgde hulp” te zoeken, die als contact optreedt naar zowel het Zorgkantoor als de SVB.

Bij alle aanvragen en procedures rond het PGB kan het MiM u helpen !