Dienst Toeslagen

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering ook voor mensen met een lager inkomen betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben en mag uw inkomen niet te hoog zijn. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen.

Voorwaarden voor het aanvragen van zorgtoeslag

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U hebt een Nederlandse zorgverzekering
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Uw (gezamenlijk) inkomen ligt onder de (gezamenlijke) inkomensgrens
 • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.
 • Wat hebt u nodig voor het aanvragen van huurtoeslag

Toeslagpartner

Om recht te hebben op zorgtoeslag mag uw ’toetsingsinkomen’ niet te hoog zijn. Als u een toeslagpartner hebt, tellen beide inkomens mee.

(Gezamenlijk) inkomen

De grenzen die worden gesteld aan het (gezamenlijke) inkomen zijn te zien op de website van de dienst Toeslagen.

Uw inkomen kan veranderen door verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld:

 • U krijgt een loonsverhoging
 • U hebt een andere baan met een hoger salaris
 • U gaat minder werken
 • U gaat met pensioen
 • U wordt werkloos

Geef wijzigingen in uw inkomen binnen 4 weken door aan de dienst Toeslagen. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner of medebewoners. De dienst Toeslagen past de toeslag dan aan op basis van uw nieuwe inkomen.

(Gezamenlijk) vermogen

Hebt u of uw toeslagpartner vermogen, zoals spaargeld of beleggingen? Houd er dan rekening mee dat zorgtoeslag alleen maar wordt betaald als u beneden een grensbedrag zit. De actuele bedragen vindt u terug op de website van de dienst Toeslagen.

Online regelen

Het snelste is het om de zorgtoeslag online te regelen. Dat gaat met uw DigiD via Mijn toeslagen op: www.belastingdienst.nl . Komt u er niet uit, dan kunnen wij dit samen met u doen.

Wat hebt u nodig voor het aanvragen van zorgtoeslag?

 • Loonspecificatie of uitkeringsspecificatie (voor de berekening van het ’toetsingsinkomen’)