Onze vrijwilligers

Onze medewerk(st)ers zijn gemotiveerde mensen die zich inzetten voor de hulpbehoevende medemens.

  • De mensen zijn maatschappelijk betrokken en hebben kennis van de sociale kaart in Zoetermeer. Zij hebben allen een diverse achtergrond qua (werk)ervaring. Daarbij bestaat ons team deels uit mensen die uit ervaring weten hoe het is om rond te komen van een minimuminkomen.
  • Om kwalitatief goede hulp te kunnen blijven bieden, nemen onze vrijwilligers regelmatig deel aan cursussen, workshops en dergelijke die in deze vorm van hulpverlening wordt gegeven.
  • Er zijn normaliter gemiddeld zo’n 20 vrijwilligers werkzaam bij de stichting.
  • De contacten met onze cliënten zijn van informele, laagdrempelige aard.
  • Er is door onze contacten met instanties en andere organisaties mogelijkheid tot het ontplooien van initiatieven in onze sector. Er is regulier werkoverleg, een jaarlijks etentje en er zijn andere (project-)bijeenkomsten die regelmatig worden georganiseerd.

Mocht u interesse hebben om vrijwilliger bij ons te worden? Neem dan even contact met ons op.