Het bestuur

Samenstelling:

  • Eddy Molle, voorzitter
  • – vacature -, secretaris
  • Harrie Kruif, penningmeester
  • Linda van Kalken, algemeen bestuurslid
  • Erik Reijmerink, algemeen bestuurslid

Regelmatig wonen de bestuursleden vergaderingen bij van gemeentelijke reguliere overlegorganen; ook treden zij op als gesprekspartner bij andere instellingen. Er is daardoor sprake van een goede samenwerking met overige bestaande organisaties.