Beleid van de Stichting MiM

Het beleid en onze doelstellingen hebben we helder geformuleerd. Deze staan onder meer in ons beleidsplan en onze statuten vermeld.

Bovendien dient onze stichting te voldoen aan de regels die de gemeente ons als voorwaarde stelt om de jaarlijkse subsidie te krijgen en aan de voorwaarden die de Belastingdienst ons heeft opgelegd vanwege de ANBI-status.

Bekijk hier de akte van oprichting bij de laatste naamswijziging: Akte-van-Oprichting-MIM.pdf (160417 downloads)

Vertrouwen

De stichting werkt onafhankelijk en strikt vertrouwelijk voor en namens haar cliënten. Tevens fungeert de stichting als voedingsbodem voor het gemeentelijke beleid en andere organisaties.

De stichting staat ook een goede verstandhouding en samenwerking met andere (overheids-)instanties voor.

Het beleidsplan kunt u hier bekijken: 20190126-Beleidsplan-MiM-website.pdf (75910 downloads)

Financieel

De stichting ontvangt voor de door haar te maken kosten jaarlijks een subsidie van de gemeente Zoetermeer, maar werkt daardoor wel onafhankelijk.

De jaarlijkse subsidie wordt verantwoord in een jaaroverzicht. Het laatste treft u hier aan: Jaarverslag-2019-2-zonder-handtekening.pdf (4844 downloads)